Home  Handleidingen

Motoritten via Garmin Zumo

GPX-ROUTE MAKEN

- Route aanmaken via RouteConverter
- Via 'Positielijst > Hernoem' de route een 'Garmin-Route'-naam geven
- De route opslaan in .gpx formaat

- Het .gpx bestand opslaan in de map '\Garmin\GPX' van de GPS

GPX-ROUTE IMPORTEREN EN CONVERTEREN NAAR GARMIN-ROUTE

- Kies 'Extra > Mijn gegevens > Importeer gegevens > Routes'
- Vink de te importeren route aan.  Best één er één importeren
- Kies 'Importeer'

GARMIN-ROUTE GEBRUIKEN

- Kies 'Waarheen > Aangepaste routes'
- Selecteer de route
- Kies 'Ga'

Opgelet : Automatisch herberekenen moet UIT staan !

GARMIN-ROUTE VERWIJDEREN UIT GPS

- Kies 'Waarheen > Aangepaste routes'
- Selecteer de route
- Kies 'Wijzig'
- Kies 'Wis'
- Verwijder ook het .gpx besand uit de map '\Garmin\GPX'

AUTOMATISCH HERBEREKEN UITSCHAKELEN

- Kies 'Extra > Instellingen > Navigatie > Modus herberekenen'
- Kies 'Uit'