Home  Handleidingen

Basis Moto-intercom Sena 20S

KNOPPEN

 

AANZETTEN INTERCOM

- Druk de JOG + PHONE knop
  "Hello"

  Indien deze knoppen 3 sec ingedrukt blijven tijdens het aanzetten weerklinkt het batterijniveau

PAREN VAN TWEE MODULES

- Druk op beide modules 6 sec op de JOG knop
  "Intercom pairing" +
XXXXXXXXXXXXXX
- Druk op een van de twee modules op de JOG knop

Paren begint. Indien succesvol gepaard klinkt een "beep" +
XX..XX..XX..XX

GEPAARDE MODULES HERCONNECTEREN NA UITZETTEN

- Zet de intercom aan
  "Hello"
- Druk op één van de modules op de JOG knop.
  Indien herconnectie succesvol klinkt een "beep" + XX..XX..XX..XX

GROEPSINTERCOM ACTIVEREN BIJ DE LEIDER

- Druk 1 sec op de AMBIENT knop
  "Group Intercom" + 

TIJDELIJK STOPPEN/STARTEN INTERCOM

- Druk op de JOG knop om de verbinding de starten/stoppen.
  XX..XX..XX..XX = Verbinding aan
  
X...X...X...X. = Verbinding uit

Dus wie per ongeluk op de JOG knop drukt valt weg !

PAREN MET GSM

- Druk 5 sec op de PHONE knop
  "Phone pairing" +
XXXXXXXXXXXXXX
- Koppel de GSM via zijn bluetooth menu aan de intercom

PAREN MET TWEEDE GSM OF IPAD

- Druk 6 sec op de JOG knop
  "Intercom pairing" +
XXXXXXXXXXXXXX
- Druk binnen de 2 sec op de PHONE knop
  "Second mobile phone pairing" +
XXXXXXXXXXXXXX
- Koppel de tweede GSM op iPad via zijn bluetooth menu aan de intercom

PAREN MET GPS

- Druk 6 sec op de JOG knop
  "Intercom pairing" +
XXXXXXXXXXXXXX
- Druk binnen de 2 sec op de PHONE knop
  "Second mobile phone pairing" +
XXXXXXXXXXXXXX
- Druk binnen de 2 sec op de PHONE knop
  "GPS pairing" +
XXXXXXXXXXXXXX
- Druk binnen de 2 sec op de PHONE knop
- Koppel de GPS via zijn bluetooth menu aan de intercom